Introductie Testen

Tijdens deze eendaagse opleiding maakt u kennis met de essenties van het vakgebied testen. De opleiding geeft een introductie op testen in het algemeen en gestructureerd testen in het bijzonder; primair volgens de aanpakken ISTQB en TMap® Suite. De onderwerpen die aan bod komen zijn zeer geschikt voor het verkrijgen en vergroten van awareness rondom testen. Daarnaast vormen de onderwerpen belangrijke voorkennis voor diegenen die zich verder in het testvak willen verdiepen.

Kennismaking met gestructureerd testen en TMap® Suite

De opleiding gaat in op het kader en belang van testen. Er wordt een toelichting gegeven op: wat onder testen wordt verstaan, waarom testen nodig is, wat testen oplevert, wat de plaats van testen is en wat gestructureerd testen is en waarom dat zo belangrijk is. Verschillende aspecten van testen volgens de testmethoden ISQTB en TMap® Suite passeren de revue aan de hand van diverse belangrijke aandachtgebieden van een testproces, zoals opdrachtgeverschap, teststrategie, testprocesbeheer, bevindingenbeheer, testgevalontwerp en testomgevingen.

Tijdens de training komen ook de vier essenties, waarop TMap NEXT® (onderdeel van de TMap® Suite) is gebaseerd, aan de orde (deze essenties zijn verplichte voorkennis voor de opleiding TMap® Suite Test Master/Test Manager):

  1. Business Driven Test Management: invulling geven aan keuzes die aan een testtraject ten grondslag liggen: resultaat, risico, tijd en kosten.
  2. Gestructureerd testproces:  een volledige beschrijving van het testproces, waaronder testfasen, testactiviteiten, testproducten en testverantwoordelijkheden.
  3. Complete gereedschapskist: technieken, checklists, testorganisatiestructuren, testomgevingen, testtools en procedures om invulling te geven aan het testen.
  4. Adaptieve methode: geschikt in allerlei omstandigheden.

Praktijkcase

Een praktijkcase vormt de rode draad in deze opleiding. Deze case dient ter illustratie van de behandelde onderwerpen. Ook wordt op basis van de case een aantal opdrachten gemaakt.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het opzetten, leiden en uitvoeren van testprojecten, zoals Testers, Testconsultants, Testcoördinatoren, Testmanagers en Testcentrum Managers. De in deze opleiding behandelde onderwerpen vormen een deel van de verplichte voorkennis voor diegenen die de examengerichte opleiding TMap® Suite Test Master/Test Manager willen volgen. Als u de opleiding TMap® Suite Test Engineer al gevolgd hebt, dan zijn de onderwerpen – zij het minder uitgebreid – al aan bod gekomen.

Omdat de opleiding ook bedoeld is als awareness-training rondom het vak testen en wat daar zoal bij komt kijken, is de opleiding ook zeer geschikt voor eenieder die op enigerlei wijze betrokken is bij testprojecten, zoals Opdrachtgevers, Software Engineers, Beheerders, Projectleiders, Teamleiders, QA Managers en andere Stakeholders bij testen. Daarnaast is de opleiding geschikt voor iedereen die meer wil weten over het testvak.

Doelgroep: Iedereen die betrokken is bij het opzetten, leiden en uitvoeren van testprojecten. Ook is de opleiding bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het testvak (awareness).
Duur: 1 dag van 09.30-17.00
Data: De cursusdata staan in de opleidingsagenda
   
Investering: 575,00 EUR per persoon per opleiding

Direct inschrijven