Gestructureerd Infrastructuur Testen

Gestructureerd, efficiënt en effectief infrastuctuur Testen met TMap NEXT

De ICT-infrastructuur is het fundament voor alle ICT-voorzieningen. De infrastructuurwereld heeft er behoefte aan volwassener te worden en nog meer haar verantwoordelijkheid te nemen om een flexibele, kostenefficiënte en vooral betrouwbare ICT-infrastructuur aan te bieden. Dit betekent dat infrastructuur werkzaamheden en activiteiten verder moeten worden geprofessionaliseerd, er gestructureerder gewerkt moet worden, maar vooral dat er gestuurd moet worden op de juiste kwaliteit van de ICT-infrastructuur. Het ICT-infrastructuurwerkgebied is echter een creatieve wereld waarbij structuur op een juiste manier toegepast moet worden om succesvol te zijn.

Wat is testen en waarom moeten infrastructuurcomponenten worden getest? Wat behelst de specifieke aanpak van TMap|Infrastructuur? Hoe zit het met de resultaten van het testproject en het toepassen van TMap|Infrastructuur en de relatie met andere methodes (bijvoorbeeld ITIL en Prince2)? Deze opleiding is erop gericht om de basisprincipes van TMap NEXT®  uiteen te zetten en vervolgens te projecteren op de Infrastructuur wereld. Hoe helpt de testmethode TMap NEXT® om infrastructuur projecten/changes beter te beheersen? Tijdens deze opleiding leert u dan ook hoe u de infrastructuur gestructureerd, effectief en efficiënt kunt testen met behulp van de TMap NEXT® Infrastructuur aanpak.

Toepassen in de praktijk met praktijk cases

De opleiding bestaat uit een mix van theorie en praktijkoefeningen. De nadruk ligt op praktisch bezig zijn met de leerstof. De opleiding wordt gegeven in de vorm van een casebeschrijving aangevuld met een aantal situatiebeschrijvingen. Deze hebben betrekking op dagelijkse praktijksituaties. Het grootste deel van de opleiding is gericht op het oefenen met product risico analyses en de bijbehorende organisatie van een infrastructuur project. Zo krijgt u inzicht in zowel de theorie als de praktijk van gestructureerd infrastructuur testen.

 
Doelgroep Testcoordinatoren en Testmanagers
Duur: 1 dagdeel van 4 uur
Data: De cursusdata staan in de opleidingsagenda
Investering: 450 EUR per persoon per opleiding
Boek: Inclusief de epub-versie van het boek TMap NEXT® Infrastructuur (at socrates)