Opleiding De Ketentestspecialist

Met zo min mogelijk testgevallen een zo compleet mogelijke ketentest!

Ketens van informatiesystemen en bedrijfsprocessen die daarmee samenhangen worden steeds langer en complexer. Dit is vooral een gevolg van de relaties met de informatiesystemen van externe partijen. Deze trend zal de komende jaren naar verwachting aanhouden. In onderhoud zijn lange en complexe ketens zeer kostbaar. Het risico hiervan is dat zij aan kwaliteit moeten inleveren met  als gevolg onbestuurbare projecten met onvoorspelbare resultaten, uit de hand gelopen beheerkosten en een dramatische time to market. Deze ketens dienen dus goed te worden getest. Tijdens deze opleiding leert u hoe u met zo min mogelijk testgevallen een zo compleet mogelijke ketentest uitvoert.

Lees meer ...

Doelgroep: Testers en Testcoördinatoren
Duur: 2 dagen van 09.30-16.30 uur
Data: De cursusdata staan in de opleidingsagenda
Investering: 1.325,00 EUR per persoon per opleiding
Boek: Inclusief het boek Testen van Ketens met Tmap NEXT®, ISBN: 9789072194954

Direct inschrijven

Naast deze opleiding bieden wij een opleiding voor personen die zich bezighouden met het managen en regisseren van ketentesten: De Ketentestmanager en - regisseur.